Domov
  Kategórie
  Košík
  Obľúbené
  Profil

  Prefabrikované betónové konštrukcie

  19. 6. 2024
   
   
  Betón sa často používa v stavebníctve, pretože je to materiál s mimoriadnou pevnosťou a trvanlivosťou. Je ideálnym riešením pre priemyselné a skladové haly, nákupné centrá, verejné budovy, bytovú výstavbu. Čoraz viac sa využíva na individuálnu výstavbu. Betónové konštrukcie sa zvyčajne vyhotovujú na stavenisku nalievaním betónu, ale môžeme stavať aj s vopred pripravenými betónovými prvkami, ktoré sa používajú najmä keď objekt treba realizovať rýchlo a racionálne. Prefabrikované prvky sa vyrobia v továrni, privezú sa na stavenisko a namontujú na tvári miesta.
   

  1. Prefabrikované betónové prvky

  Prefabrikovaná betónová konštrukcia využíva prefabrikované prvky vopred vyrobené v továrni. V betónových prvkoch je zabudovaná výstuž. Na trhu sú rôzne druhy prefabrikátov. Zvyčajne sa vyrábajú na objednávku, v závislosti od potrebných prvkov určených stavebnými plánmi.

  Stavba je nákladovo efektívnejšia, ak sa použije čo najviac rovnakých prvkov. Toto musí architekt brať do úvahy pri kreslení plánov. Preto konštrukcie postavené z prefabrikovaných betónových prvkov vyzerajú ako moduly a vzdialenosť medzi rôznymi nosnými prvkami je rovnaká. Je tiež dôležité, aby prvky neboli príliš veľké a aby sa dali transportovať na dané miesto.

  2. Skeletový konštrukčný systém

  V prefabrikovanej betónovej konštrukcii sa zvyčajne používajú rôzne druhy prvkov, ktoré spolu tvoria skeletovú konštrukciu. V takýchto prípadoch spravidla existujú nosné prvky, stĺpy a nosníky, medzi nosné prvky sa inštalujú nenosné výplne. Nosnú konštrukciu zvyčajne tvoria zvislé prvky, stĺpy, v ktorých je už nainštalovaná mäkká výstuž. Stĺpy sú navzájom spojené vodorovnými nosníkmi.

  3. Prefabrikované betónové steny

  Pri stavbe montovanej budovy sa používajú aj prefabrikované betónové steny vyrobené v továrni. Steny pozostávajú z betónových dosiek so zabudovanou výstužou. Počas ich výroby v stenách sa ponechajú otvory pre inštaláciu okien a dverí. Tento konštrukčný systém je mimoriadne bezpečný proti zemetraseniu, pretože steny majú zabudovanú výstuž po celej ploche stien.

  4. Montáž na stavenisku

  Prvky vyrobené v továrni dopravia na požadované miesto nákladné automobily. Stavebná jama a základy sú vopred vyhotovené, tiež môžu byť prefabrikované. Prefabrikovaná konštrukcia sa najskôr naskladá na mieste a potom sa namontuje na existujúce základy. Po dokončení prízemia vyhotoví sa stropná doska, a potom sa s výstavbou pokračuje. Prefabrikovaný betónový dom alebo akýkoľvek iný objekt môže byť postavený vo veľmi krátkom čase.